Jezdecký pohár

jezdecký pohár
3. 2. 2024 - 24. 3. 2024

Zimní jezdecký pohár 2024 – pravidla

DOKUMENT KE STAŽENÍ V PDF

 

Seriál závodů „Zimní jezdecký pohár“ (ZJP) a „Zimní jezdecká liga“ (ZJL) je projektem SK Artego (MB0266) a dalších pořadatelů vybraných halových jezdeckých závodů v parkurovém skákání a v překážkové jízdě spřežení. Cílem tohoto seriálu je zvýšení atraktivity jezdeckých závodů v zimním období.

 

1. Sportovně-technické podmínky ZJP

1.1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou jezdeckou licencí ČJF.

1.2. Parkurová část seriálu je vypsána ve dvou kategoriích (túrách): MALÁ (L* až L**), VELKÁ (S* až ST*). Každý jezdec se může účastnit více kategorií. Získané body v různých kategoriích však nelze kombinovat (sčítat). 

1.3. Vozatajská část seriálu je vypsána ve třech kategoriích (túrách): JEDNOSPŘEŽÍ, DVOJSPŘEŽÍ a ČTYŘSPŘEŽÍ. Každý vozataj se může účastnit více kategorií. Získané body v různých kategoriích však nelze kombinovat (sčítat). V soutěžích zařazených do seriálu Zimní jezdecký pohár nesmí startovat koně do 148 centimetrů KVH – tj. spadající do kategorie pony. Pro takové koně může pořadatel vypsat samostatné otevřené soutěže, jejichž výsledky se do seriálu nezapočítávají. Jsou-li vypsané hobby soutěže, spřežení nemůže startovat ve stejném složení v hobby soutěži a v soutěži oficiální zařazené do ZJP.

1.4. V rozpisu každých závodů budou soutěže započítávané do seriálu Zimní jezdecký pohár označeny poznámkou: „Tato soutěž je započítávána do seriálu závodů Zimní jezdecký pohár.“ 

1.5. Pořadatelé nesmí omezovat počet přihlášených jezdců / vozatajů do kvalifikačních soutěží seriálu Zimní jezdecký pohár. Mohou však v rozpisu omezit možnost startovat pouze s jedním koněm / spřežením. 

1.6. V jedné soutěži Zimního jezdeckého poháru (včetně finále) může jezdec / vozataj startovat s více koňmi / spřeženími, avšak bodovat může jen s jedním. V případě, že má v soutěži koní / spřežení více, body získá automaticky za nejlepší umístění. Pokud se umístí i s dalším koněm / spřežením na bodované příčce, body za toto umístění nebudou přiděleny.

1.7. Účastníci, kteří dokončí seriálovou soutěž na 1. až 10. místě, se automaticky kvalifikují do finále seriálu a současně obdrží za umístění body dle níže uvedené tabulky:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

místo

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

bodů

1.8. Účastníci, kteří dokončí finálovou soutěž seriálu na 1. až 20. místě, obdrží za umístění body dle níže uvedené tabulky:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII

XIX.

XX.

místo

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

bodů

1.9. Finále Zimního jezdeckého poháru se jede jako otevřená soutěž. Jezdcům, kteří bodovali v předchozích kolech ZJP budou přiděleny body získané v této finálové soutěži a následně proběhne vyhodnocení nejlepší trojice celého seriálu.

1.10. Do celkového pořadí v seriálu Zimní jezdecký pohár budou započítány každému jezdci / vozatajovi dva nejlépe bodované výsledky z kvalifikačních závodů a body získané ve finále. V případě rovnosti součtu bodů na medailových místech rozhodne o konečném pořadí v seriálu lepší umístění ve finále. 

1.11. Jezdci / vozatajové umístění na prvních třech místech celkového pořadí v jednotlivých kategoriích seriálu obdrží věcné ceny.

1.12. Průběžné a později i konečné pořadí seriálu bude publikováno po každém z kol na webu www.jezdeckypohar.cz. 

 

2. Sportovně-technické podmínky ZJL

2.1. Zimní jezdecká liga je seriál týmů v parkurových soutěžích. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. Seriál je přístupný maximálně pro 10 týmů sestavených ze 3 až 4 jezdců s platnou jezdeckou licencí ČJF, přičemž jeden z jezdců bude označen jako „kapitán“, jenž tým zastupuje při komunikaci s pořadatelem seriálu. 

2.2. Do ZJL je nutné tým včetně všech jmen jezdců písemně přihlásit do stanoveného termínu uzávěrky prostřednictvím formuláře zveřejněného na webu www.jezdeckypohar.cz. Po potvrzení přihlášky ze strany pořadatele je nezbytné zaplatit do stanoveného termínu zápisné ve výši 10.000 Kč (v rámci soutěží započítávaných do ZJL nahlášené dvojice neplatí startovné).

2.3. Jednotlivé týmy si mohou zvolit označení skládající se z barvy (možnost výběru z deseti variant) a názvu zvířete (možnost výběru z dvaceti druhů), přičemž každá barva i zvíře může být použito pouze jednou. Každý tým může nahlásit také jednoho sponzora, jehož obchodní značka bude prezentována ve spojení s názvem týmu během závodů a na webu www.jezdeckypohar.cz.

2.4. Skokové soutěže Zimní jezdecké ligy se uskuteční na stupni obtížnosti L* až L**. V každé soutěži ZJL mohou startovat z každého týmu dvě dvojice (dva jezdci se dvěma koňmi), které určí „kapitán“ týmu při prezentaci, nejpozději však do 10:00 hodin v den konání závodů. Soutěžící musí být přihlášeni přes JIS ČJF do soutěže dané úrovně, která je v rozpisu označena popiskem „Tato soutěž bude rozdělena na dvě oddělení. Výsledky v oddělení A budou započítávány do seriálu závodů Zimní jezdecký pohár, výsledky v oddělení B budou započítávány do seriálu závodů Zimní jezdecká liga“.

2.3. Výsledek týmu se skládá ze součtu trestných bodů a časů obou zúčastněných dvojic. Týmy obdrží za umístění body dle níže uvedené tabulky. V případě, že jedna, nebo obě dvojice z týmu soutěž nedokončí, nejsou mu přiděleny žádné body. Jestliže se tým nezúčastní některého z kol, neobdrží za dané kolo žádné body a zároveň ztrácí možnost finanční výhry za celkové umístění. Pokud dva či více týmu dokončí se shodným počtem trestných bodů i součtem časů, lépe se umístí tým s nejlepším dílčím výsledkem jedné z dvojic.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

místo

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

bodů

2.4. Do celkového pořadí v seriálu Zimní jezdecká liga budou započítány výsledky se všech kol. V případě rovnosti součtu bodů rozhodne o konečném pořadí v seriálu lepší umístění ve finále. 

2.5. Finanční výhry za celkové umístění budou vyplaceny dle rozpisu publikovaného na webu www.jezdeckypohar.cz před startem prvního kola.

2.6. Průběžné a později i konečné pořadí seriálu bude publikováno po každém z kol na webu www.jezdeckypohar.cz.  

3. Závody

3.1. Do skokové části seriálu ZJP a ZJL budou zařazeny kvalifikační závody a finále pořádané v období únor až březen 2024. Během každých závodů může být vypsána pouze jedna seriálová soutěž pro každou ze soutěžních kategorií. Termínová listina bude publikována na www.jezdeckypohar.cz do 31. prosince 2023. 

3.2. Do vozatajské části seriálu ZJP budou zařazeny kvalifikační závody a finále pořádané v období únor až březen 2024. Během každých závodů může být vypsána pouze jedna seriálová soutěž pro každou ze soutěžních kategorií. Termínová listina bude publikována na www.jezdeckypohar.cz do 31. prosince 2023.Partneři:

ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST VYKÁŇ, A.S.

 

 

Mediální partneři: