Jezdecký pohár

jezdecký pohár
30. 1. 2021 - 14. 3. 2021

Zimní jezdecký pohár 2021 – pravidla

 

Seriál závodů „Zimní jezdecký pohár“ je společným projektem JK Jezdci.cz (MB0516), SK Artego (MB0266) a dalších pořadatelů vybraných halových jezdeckých závodů v parkurovém skákání a v překážkové jízdě spřežení. Cílem tohoto seriálu je zvýšení atraktivity jezdeckých závodů v zimním období.

 

1. Sportovně-technické podmínky

1.1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS, veterinárních pravidel a všeobecných pravidel ČJF. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou jezdeckou licencí.

1.2. V jedné soutěži Zimního jezdeckého poháru může bodovat jezdec / vozataj jen s jedním koněm / spřežením. V případě, že má v soutěži koní / spřežení více, body získá automaticky za nejlepší umístění. Pokud se umístí i s dalším koněm / spřežením na bodované příčce, body za toto umístění nebudou přiděleny.

1.3. Účastníci, kteří dokončí seriálovou soutěž na 1. až 10. místě, se automaticky kvalifikují do finále seriálu a současně obdrží za umístění body dle níže uvedené tabulky:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

místo

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

bodů

1.4. Finále Zimního jezdeckého poháru se jede jako dvoukolová soutěž. Účastníci, kteří jej dokončí na 1. až 20. místě, obdrží za umístění body dle níže uvedené tabulky:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII

XIX.

XX.

místo

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

bodů

1.5. Do celkového pořadí v seriálu Zimní jezdecký pohár budou započítány každému jezdci / vozatajovi dva nejlépe bodované výsledky z kvalifikačních závodů a body získané ve finále. V případě rovnosti součtu bodů na medailových místech rozhodne o konečném pořadí v seriálu lepší umístění ve finále.

1.6. Průběžné a později i konečné pořadí seriálu bude publikováno po každém z kol na webu www.jezdeckypohar.cz.

 

2. Závody

2.1. Do skokové části seriálu budou zařazeny maximálně čtyři kvalifikační závody a finále pořádané v období leden – březen 2021. Během každých závodů může být vypsána pouze jedna seriálová soutěž pro každou ze soutěžních kategorií. Termínová listina bude publikována na www.jezdeckypohar.cz do 31. prosince 2020.

2.2. Do vozatajské části seriálu budou zařazeny maximálně čtyři kvalifikační závody a finále pořádané v období leden – březen 2021. Během každých závodů může být vypsána pouze jedna seriálová soutěž pro každou ze soutěžních kategorií. Termínová listina bude publikována na www.jezdeckypohar.cz do 31. prosince 2020.

 

3. Soutěže

3.1. Parkurová část seriálu je vypsána ve třech kategoriích (túrách): PONY (LP), MALÁ (L*), VELKÁ (S* - soutěž s finále pro 10 nejlepších ze základního kola). Každý jezdec se může účastnit více kategorií. Získané body v různých kategoriích však nelze kombinovat (sčítat).

3.2. Vozatajská část seriálu je vypsána ve třech kategoriích (túrách): JEDNOSPŘEŽÍ, DVOJSPŘEŽÍ a ČTYŘSPŘEŽÍ. Každý vozataj se může účastnit více kategorií. Získané body v různých kategoriích však nelze kombinovat (sčítat). V soutěžích zařazených do seriálu Zimní jezdecký pohár nesmí startovat koně do 148 centimetrů KVH – tj. spadající do kategorie pony. Pro takové koně může pořadatel vypsat samostatné otevřené soutěže, jejichž výsledky se do seriálu nezapočítávají.

3.3. V rozpisu každých závodů budou soutěže započítávané do seriálu Zimní jezdecký pohár označeny poznámkou: „Tato soutěž je započítávána do seriálu závodů Zimní jezdecký pohár.“

3.4. Pořadatelé nesmí omezovat počet přihlášených jezdců / vozatajů do kvalifikačních soutěží seriálu Zimní jezdecký pohár. Mohou však v rozpisu omezit možnost startovat pouze s jedním koněm / spřežením.

 

4. Ceny

Jezdci / vozatajové umístění na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích seriálu obdrží věcné ceny.

 

 

Partneři:

   

 

Mediální partneři: